Steve wilkos show season 10 episode 31. Steve Wilkos 2019-01-22

Steve wilkos show season 10 episode 31 Rating: 5,5/10 1609 reviews

The Steve Wilkos Show Season 4 Episode 31 People Call Me Babykiller

steve wilkos show season 10 episode 31

Date Aired The Steve Wilkos Show Episodes Season 1 07 September 2007 12 September 2007 13 September 2007 13 September 2007 24 September 2007 26 September 2007 02 October 2007 03 October 2007 27 April 1997 4 May 1997 11 May 1997 18 May 1997 12 October 2007 Season 2 07 January 2008 21 January 2008 6 May 1998 13 May 1998 Season 3 14 September 2009 15 September 2009 16 September 2009 17 September 2009 18 September 2009 21 September 2009 22 September 2009 23 September 2009 24 September 2009 25 September 2009 28 September 2009 29 September 2009 30 September 2009 01 October 2009 02 October 2009 05 October 2009 27 January 2009 07 October 2009 08 October 2009 09 October 2009 12 October 2009 05 March 2009 06 March 2009 15 October 2009 16 October 2009 19 October 2009 20 October 2009 21 October 2009 22 October 2009 23 October 2009 26 October 2009 27 October 2009 28 October 2009 29 October 2009 30 October 2009 02 November 2009 03 November 2009 04 November 2009 05 November 2009 06 November 2009 09 November 2009 10 November 2009 11 November 2009 12 November 2009 13 November 2009 16 November 2009 17 November 2009 18 November 2009 19 November 2009 20 November 2009 23 November 2009 24 November 2009 21 December 2009 22 December 2009 23 December 2009 28 December 2009 29 December 2009 30 December 2009 04 January 2010 06 January 2010 08 January 2010 11 January 2010 12 January 2010 14 January 2010 18 January 2010 20 January 2010 21 January 2010 22 January 2010 25 January 2010 26 January 2010 27 January 2010 28 January 2010 29 January 2010 01 May 2009 04 May 2009 03 February 2010 04 February 2010 05 February 2010 08 February 2010 09 February 2010 10 February 2010 11 February 2010 12 February 2010 15 February 2010 16 February 2010 19 May 2009 18 February 2010 19 February 2010 22 February 2010 23 February 2010 24 February 2010 25 February 2010 26 February 2010 01 March 2010 02 March 2010 03 March 2010 16 March 2010 18 March 2010 23 March 2010 25 March 2010 29 March 2010 30 March 2010 31 March 2010 01 April 2010 02 April 2010 30 June 2009 06 April 2010 07 April 2010 08 April 2010 09 April 2010 12 April 2010 13 April 2010 14 April 2010 15 April 2010 16 April 2010 19 April 2010 20 April 2010 21 April 2010 26 April 2010 27 April 2010 21 July 2009 29 April 2010 30 April 2010 03 May 2010 04 May 2010 05 May 2010 06 May 2010 07 May 2010 10 May 2010 11 May 2010 12 May 2010 13 May 2010 14 May 2010 17 May 2010 18 May 2010 19 May 2010 20 May 2010 21 May 2010 24 May 2010 25 May 2010 26 May 2010 26 July 2010 02 July 2010 05 July 2010 06 July 2010 07 July 2010 08 July 2010 09 July 2010 12 July 2010 13 July 2010 14 July 2010 15 July 2010 16 July 2010 19 July 2010 20 July 2010 21 July 2010 22 July 2010 23 July 2010 26 July 2010 Season 4 13 September 2010 14 September 2010 15 September 2010 16 September 2010 17 September 2010 20 September 2010 21 September 2010 22 September 2010 23 September 2010 24 September 2010 27 September 2010 28 September 2010 29 September 2010 30 September 2010 01 October 2010 04 October 2010 05 October 2010 06 October 2010 07 October 2010 08 October 2010 11 October 2010 13 October 2010 14 October 2010 15 October 2010 18 October 2010 20 October 2010 22 October 2010 25 October 2010 26 October 2010 27 October 2010 28 October 2010 29 October 2010 01 November 2010 02 November 2010 03 November 2010 04 November 2010 05 November 2010 08 November 2010 09 November 2010 10 November 2010 11 November 2010 12 November 2010 15 November 2010 16 November 2010 17 November 2010 18 November 2010 19 November 2010 22 November 2010 23 November 2010 24 November 2010 20 December 2010 21 December 2010 22 December 2010 23 December 2010 27 December 2010 28 December 2010 29 December 2010 30 December 2010 04 January 2011 06 January 2011 11 January 2011 13 January 2011 17 January 2011 19 January 2011 21 January 2011 24 January 2011 25 January 2011 26 January 2011 27 January 2011 28 January 2011 31 January 2011 01 February 2011 02 February 2011 03 February 2011 04 February 2011 07 February 2011 08 February 2011 09 February 2011 10 February 2011 11 February 2011 14 February 2011 15 February 2011 16 February 2011 17 February 2011 18 February 2011 21 February 2011 22 February 2011 23 February 2011 24 February 2011 25 February 2011 28 February 2011 01 March 2011 02 March 2011 21 March 2011 23 March 2011 25 March 2011 28 March 2011 30 March 2011 01 April 2011 04 April 2011 06 April 2011 08 April 2011 11 April 2011 12 April 2011 13 April 2011 14 April 2011 15 April 2011 18 April 2011 19 April 2011 20 April 2011 21 April 2011 22 April 2011 25 April 2011 26 April 2011 27 April 2011 28 April 2011 29 April 2011 02 May 2011 03 May 2011 04 May 2011 05 May 2011 06 May 2011 09 May 2011 10 May 2011 11 May 2011 12 May 2011 13 May 2011 16 May 2011 17 May 2011 18 May 2011 19 May 2011 20 May 2011 23 May 2011 24 May 2011 25 May 2011 27 June 2011 28 June 2011 29 June 2011 30 June 2011 01 July 2011 04 July 2011 29 July 2011 06 July 2011 07 July 2011 08 July 2011 11 July 2011 12 July 2011 13 July 2011 14 July 2011 15 July 2011 18 July 2011 19 July 2011 20 July 2011 21 July 2011 22 July 2011 25 July 2011 26 July 2011 27 July 2011 28 July 2011 29 July 2011 Season 5 20 September 2011 22 October 2000 29 October 2000 5 November 2000 12 November 2000 19 November 2000 17 December 2000 7 January 2001 21 January 2001 4 February 2001 11 February 2001 18 February 2001 25 February 2001 1 April 2001 22 April 2001 29 April 2001 6 May 2001 13 May 2001 Season 6 17 September 2012 18 September 2012 19 September 2012 20 September 2012 21 September 2012 24 September 2012 25 September 2012 26 September 2012 27 September 2012 28 September 2012 01 October 2012 02 October 2012 03 October 2012 04 October 2012 05 October 2012 08 October 2012 09 October 2012 10 October 2012 11 October 2012 15 October 2012 17 October 2012 18 October 2012 22 October 2012 23 October 2012 24 October 2012 25 October 2012 26 October 2012 29 October 2012 30 October 2012 31 October 2012 01 November 2012 02 November 2012 05 November 2012 06 November 2012 07 November 2012 08 November 2012 09 November 2012 12 November 2012 13 November 2012 14 November 2012 15 November 2012 16 November 2012 19 November 2012 20 November 2012 21 November 2012 17 December 2012 19 December 2012 21 December 2012 27 December 2012 28 December 2012 31 December 2012 04 January 2013 09 January 2013 11 January 2013 14 January 2013 15 January 2013 16 January 2013 18 January 2013 21 January 2013 22 January 2013 23 January 2013 24 January 2013 25 January 2013 30 January 2013 31 January 2013 01 February 2013 04 February 2013 05 February 2013 06 February 2013 07 February 2013 08 February 2013 11 February 2013 12 February 2013 13 February 2013 14 February 2013 15 February 2013 18 February 2013 19 February 2013 20 February 2013 21 February 2013 22 February 2013 25 February 2013 26 February 2013 27 February 2013 19 March 2013 21 March 2013 25 March 2013 27 March 2013 01 April 2013 02 April 2013 03 April 2013 05 April 2013 08 April 2013 09 April 2013 10 April 2013 12 April 2013 15 April 2013 16 April 2013 17 April 2013 19 April 2013 22 April 2013 23 April 2013 24 April 2013 25 April 2013 26 April 2013 29 April 2013 30 April 2013 01 May 2013 02 May 2013 01 May 2013 06 May 2013 07 May 2013 08 May 2013 10 May 2013 13 May 2013 14 May 2013 15 May 2013 16 May 2013 17 May 2013 20 May 2013 21 May 2013 22 May 2013 25 June 2013 26 June 2013 28 June 2013 02 July 2013 03 July 2013 05 July 2013 09 July 2013 10 July 2013 12 July 2013 15 July 2013 16 July 2013 17 July 2013 18 July 2013 19 July 2013 Season 7 16 September 2013 17 September 2013 18 September 2013 19 September 2013 20 September 2013 23 September 2013 24 September 2013 25 September 2013 26 September 2013 27 September 2013 30 September 2013 01 October 2013 02 October 2013 03 October 2013 04 October 2013 07 October 2013 08 October 2013 09 October 2013 10 October 2013 11 October 2013 14 October 2013 15 October 2013 16 October 2013 17 October 2013 18 October 2013 21 October 2013 22 October 2013 23 October 2013 24 October 2013 25 October 2013 28 October 2013 29 October 2013 30 October 2013 31 October 2013 01 November 2013 04 November 2013 05 November 2013 06 November 2013 07 November 2013 08 November 2013 11 November 2013 12 November 2013 13 November 2013 14 November 2013 15 November 2013 18 November 2013 19 November 2013 20 November 2013 21 November 2013 22 November 2013 25 November 2013 26 November 2013 27 November 2013 23 December 2013 26 December 2013 27 December 2013 30 December 2013 02 January 2014 03 January 2014 06 January 2014 07 January 2014 08 January 2014 09 January 2014 10 January 2014 13 January 2014 14 January 2014 15 January 2014 16 January 2014 17 January 2014 20 January 2014 21 January 2014 22 January 2014 23 January 2014 24 January 2014 27 January 2014 28 January 2014 29 January 2014 30 January 2014 31 January 2014 03 February 2014 04 February 2014 05 February 2014 06 February 2014 07 February 2014 10 February 2014 11 February 2014 12 February 2014 13 February 2014 14 February 2014 17 February 2014 18 February 2014 19 February 2014 20 February 2014 21 February 2014 24 February 2014 26 February 2014 18 March 2014 20 March 2014 24 March 2014 26 March 2014 31 March 2014 01 April 2014 02 April 2014 03 April 2014 04 April 2014 07 April 2014 08 April 2014 09 April 2014 10 April 2014 11 April 2014 14 April 2014 15 April 2014 16 April 2014 17 April 2014 18 April 2014 21 April 2014 22 April 2014 23 April 2014 24 April 2014 25 April 2014 28 April 2014 29 April 2014 30 April 2014 01 May 2014 02 May 2014 05 May 2014 06 May 2014 07 May 2014 08 May 2014 09 May 2014 12 May 2014 13 May 2014 14 May 2014 15 May 2014 16 May 2014 19 May 2014 20 May 2014 21 May 2014 22 May 2014 23 May 2014 01 July 2014 02 July 2014 03 July 2014 04 July 2014 07 July 2014 08 July 2014 10 July 2014 11 July 2014 14 July 2014 15 July 2014 17 July 2014 18 July 2014 21 July 2014 22 July 2014 23 July 2014 24 July 2014 25 July 2014 01 August 2014 Season 8 15 September 2014 16 September 2014 17 September 2014 18 September 2014 19 September 2014 22 September 2014 23 September 2014 24 September 2014 25 September 2014 26 September 2014 29 September 2014 30 September 2014 01 October 2014 02 October 2014 03 October 2014 06 October 2014 07 October 2014 08 October 2014 09 October 2014 10 October 2014 13 October 2014 14 October 2014 15 October 2014 16 October 2014 17 October 2014 20 October 2014 21 October 2014 22 October 2014 23 October 2014 24 October 2014 27 October 2014 28 October 2014 29 October 2014 30 October 2014 31 October 2014 03 November 2014 04 November 2014 05 November 2014 06 November 2014 07 November 2014 10 November 2014 11 November 2014 12 November 2014 13 November 2014 14 November 2014 17 November 2014 18 November 2014 19 November 2014 20 November 2014 21 November 2014 24 November 2014 25 November 2014 26 November 2014 27 November 2014 28 November 2014 01 December 2014 02 December 2014 03 December 2014 04 December 2014 05 December 2014 08 December 2014 09 December 2014 10 December 2014 11 December 2014 12 December 2014 08 January 2015 09 January 2015 12 January 2015 13 January 2015 14 January 2015 15 January 2015 16 January 2015 19 January 2015 20 January 2015 26 December 2014 22 January 2015 23 January 2015 26 January 2015 01 January 2015 02 January 2015 29 January 2015 30 January 2015 02 February 2015 03 February 2015 04 February 2015 05 February 2015 06 February 2015 09 February 2015 10 February 2015 11 February 2015 12 February 2015 13 February 2015 Season 9 02 October 2015 22 September 2015 23 September 2015 24 September 2015 25 September 2015 28 September 2015 29 September 2015 30 September 2015 01 October 2015 02 October 2015 05 October 2015 06 October 2015 07 October 2015 08 October 2015 09 October 2015 12 October 2015 13 October 2015 14 October 2015 15 October 2015 16 October 2015 19 October 2015 21 October 2015 23 October 2015 26 October 2015 27 October 2015 28 October 2015 29 October 2015 30 October 2015 02 November 2015 03 November 2015 15 April 2016 25 May 2016 21 June 2016 23 June 2016 27 June 2016 28 June 2016 29 June 2016 30 June 2016 01 July 2016 Season 10. Season 11, Episode 241 February 25, 2019 Season 11, Episode 241 February 25, 2019 Alexis was abused throughout her childhood by a man she believed to be her father, but has discovered that another man may be her biological father. To make matters worse, this man is an acquaintance of the child's mother Shameca. Even worse, Sierra's brother, Jakob is being accused as the perpetrator to this heinous act. After dating for a little over a month, she was pregnant.

Next

Watch The Steve Wilkos Show (2007) Season 10

steve wilkos show season 10 episode 31

Season 11, Episode 242 February 26, 2019 Season 11, Episode 242 February 26, 2019 After waking up in a closet completely naked, Taylor knew she was date raped by her ex Cody. But thankfully Amanda did not succumb to her suicidal thoughts. Then, Hayley is desperate to prove to Kawasiki that he is not the father of her 4-month-old daughter. Season 11, Episode 265 May 2, 2019 Season 11, Episode 265 May 2, 2019 Ieshia is shocked to learn that her young niece received a sexually explicit message from a man. Season 11, Episode 244 March 28, 2019 Season 11, Episode 244 March 28, 2019 Barbara is accused of throwing her 4-month-old daughter, Lashuna, down a flight of stairs causing serious injuries that hospitalized her. A few hours after Bruce kicked Sharice out of the house, he woke up to both of his cars on fire.

Next

The Steve Wilkos Show

steve wilkos show season 10 episode 31

When Iesha posted it online, however, it caused chaos and sent Shameca's life in a tailspin. However, Shameca doesn't believe this man sent the message. The horrible allegation has turned Jakob's world upside down and he's desperate to clear his name. To make matters worse, he believes she did it while he was hospitalized. However, Barbara says the accusation of child abuse is not true and desperately wants to clear her name.

Next

Watch The Steve Wilkos Show Online

steve wilkos show season 10 episode 31

Wilkos says he hopes his show will provide him with a platform to stand up for everyday people and help viewers in need. Next, Amanda believed that the only way to escape her abusive marriage was to take her own life. . Jakob, however, believes the father, Brad, and his girlfriend, Kelsi, to make up this story are coaching his niece. To make matters worse, the following morning he posted a video of the alleged rape all over social media. Season 11, Episode 254 April 17, 2019 Season 11, Episode 254 April 17, 2019 Clifton and Sarah's rights to all three of their children were terminated after a neighbor made a call to children services claiming that one of their young children was forced to stay outside unattended for hours at a time. The next day, someone put firecrackers at his front door, burning it to a crisp.

Next

Watch The Steve Wilkos Show Online

steve wilkos show season 10 episode 31

Season 11, Episode 262 April 29, 2019 Season 11, Episode 262 April 29, 2019 Rick claims to hit Sarah because she lied about sleeping with other men and he even suspects she lied about being raped. Season 11, Episode 253 April 16, 2019 Season 11, Episode 253 April 16, 2019 Japera has a gut feeling that her boyfriend, Anthony, cheated on her. Next, Karen and her daughter, Joenisha, are both accusing each other of molestation. Later, Dawn says she's lived with a terrible secret for 17 years: She claims that the father of her children, Jose, raped her while she was unconscious. Season 11, Episode 251 April 12, 2019 Season 11, Episode 251 April 12, 2019 April believes a man named Leland kidnapped her daughter, Alexis, not once but twice.

Next

The Steve Wilkos Show

steve wilkos show season 10 episode 31

Now he's concerned that the baby might not be his but also harbors doubts on the veracity of Kami even being raped. Jasmine refuses to allow her mother to be left alone with the children and believes that Chiquita allowed her to be molested when she was only 4 years old. Antonio says Crystal is wrongly accusing him of stealing her money. He records her every single day and claims that these tapings confirm that she's been cheating their entire relationship. He says that Sarah admitted to sleeping with another man while two months pregnant with his baby and then recanted her story claiming she was raped. Season 11, Episode 256 April 19, 2019 Season 11, Episode 256 April 19, 2019 Sierra is shocked to learn that her daughter was being sexually molested. She thinks the other woman is her best friend Ayanna.

Next

Steve Wilkos

steve wilkos show season 10 episode 31

However, according to Sarah, she and Clifton are loving parents whose children were wrongfully taken away. Season 11, Episode 255 April 18, 2019 Season 11, Episode 255 April 18, 2019 Ingrid says that her soul mate, Justin, constantly degrades her and accuses her of prostitution. Witnesses also said the child had been seen sleeping outside. Then, shortly after finding out that his girlfriend, Kami, was raped, Cody finds out she is also pregnant. Season 11, Episode 249 April 10, 2019 Season 11, Episode 249 April 10, 2019 Duaine and Kenzie have endured a rocky relationship ever since he confessed to cheating with a woman; and Donella and James have been together for over 10 years and are married, but have been living apart for the past year due to accusations of cheating. Season 11, Episode 243 March 25, 2019 Season 11, Episode 243 March 25, 2019 Chiquita took her daughter to court in hopes of getting visitation rights for her own grandchildren.

Next

The Steve Wilkos Show Season 4 Episode 31 People Call Me Babykiller

steve wilkos show season 10 episode 31

Then, Crystal never thought that her friendship with Antonio spanning three decades would come to an end. Plus, Bruce and Sharice have endured a heated relationship but now it's enflamed. Then, Anthony has several of his social media and email accounts hacked by someone he knows. When authorities arrived to investigate, the residence was full of health hazards. .

Next